Pasowanie na ucznia

HURA!HURA! JESTEŚMY JUŻ PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI!

     Jedną z piękniejszych i radośniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce.

     W roku szkolnym 2017/2018 pierwszoklasiści z wielką niecierpliwością czekali na moment, gdy zostaną pasowani na pełnoprawnych uczniów, a odbyło się to 6 listopada br. Wspólnie z wychowawcą, rodzicami oraz uczniami klasy IV, przygotowali uroczystość, podczas której zdali swój pierwszy szkolny egzamin. W przystrojonej sali, zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, recytując wiersze, śpiewając piosenki i wykazując się wiedzą zdobytą w pierwszych miesiącach pobytu w szkole. Swoim występem udowodnili, że nie chcą leniuchować, ale sumiennie uczyć się i pracować.
W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie.

     Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Marek Mindziak, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych, dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a następnie skierował swoje słowa uznania do dzieci, chwaląc ich piękny występ. Stwierdził, że z całą pewnością zasłużyli na pasowanie i z wielką radością przyjmuje ich do grona społeczności szkolnej.

     Wiele radości przyniosły dzieciom wspólne zabawy i słodki poczęstunek. Pierwszoklasiści z dumą oglądali dyplomy i prezenty, które zostały ufundowane przez rodziców.
Wychowawca : Alina Pociask


 

Related Images:

Skip to content