Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 maja

      Uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną Konstytucją.

    Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie.

   Stanisław August Poniatowski od początku swojego panowania przystąpił do wprowadzania reform. Utworzył ministerstwa skarbu i wojska oraz ustanowił cło krajowe. Rozpoczęto również dyskusję nad potrzebą gruntownych reform ustrojowych.

    Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolność wyznania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm.

   Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje. Głową rządu stawał się król.

    W tym roku uroczyście obchodzimy 227. rocznicę uchwalenia tego doniosłego Dokumentu, który był wyrazem troski o dobro upadającej Rzeczpospolitej.

   W naszej szkole, w dniu 26 kwietnia o godz.10.30 odbyła się uroczysta akademia z udziałem pocztu sztandarowego, uczniów i nauczycieli.

    Montaż słowno-muzyczny przygotowali: Pan Arkadiusz Witalec i Pani BeataCzarnik. Uczniowie w pięknych wierszach i piosenkach przypomnieli najważniejsze fakty związane z tamtymi wydarzeniami.

     Przed nami piękne, majowe dni i święta religijno-patriotyczne. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag narodowych.

Related Images:

Skip to content