Akademia z okazji obchodów 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

wywiadowka”My z niego wszyscy…”

 Dnia 26 września 2014 roku uczniowie  Szkoły Podstawowej w Nosówce
podczas akademii przypomną o wielkim dziele Polski Podziemnej.

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

Warto, byśmy wszyscy oddali cześć tym, którzy życie swoje oddali za wolność, tym którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy żyją wśród nas.

Related Images:

Skip to content