DOKUMENTY SZKOŁY

   Naczelny cel wychowania opieramy na słowach Ojca Świętego Jana Pawła II

         „ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich…”


Załącznik – Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocyRelated Images:

Skip to content