Góra grosza

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE I WSZYSCY LUDZIE DOBREJ WOLI, co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pt. „Góra Grosza”.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Akcja ma również charakter konkursu!

Zgodnie z regulaminem, nagrodzone zostaną szkoły, które zbiorą najwięcej w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza.

Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom utworzone 24 listopada 1921 roku z inicjatywy Wandy Filipowicz, Jana Durko, Janusza Korczaka i Maryny Falskiej. W 1945 roku, decyzją Ministra Administracji Narodowej, działanie Towarzystwa zostało zawieszone. Ponowną działalność rozpoczęło w 1992 roku i od tej pory pomaga dzieciom, które są w trudnej sytuacji.

Dzieci, które kilkanaście lat temu same zbierały monety, dziś są już dorosłe. Teraz ze swoimi pociechami wspierają inicjatywę. Z sentymentem wspominają zbiórki groszaków i pokazują kolejnemu pokoleniu, jak ważne jest bezinteresowne pomaganie. Uczniowie przystępując do akcji tworzą kapitał społeczny i budują solidaryzm. Widzą, że szkoła to także miejsce na lekcje wrażliwości, zrozumienia i tolerancji. 25 listopada rusza już XX edycja Góry Grosza, która będzie trwać do 2 stycznia 2020 roku. Grosze będą zbierane w poszczególnych klasach do odpowiednio przygotowanych słoików. Zebrane i obliczone kwoty zostaną wpłacone na konto Towarzystwa.

 

Koordynatorzy akcji: Aneta Rzucidło i Halina Ignac

 

WŁĄCZMY SIĘ W POMAGANIE!!!

Related Images:

Skip to content