Międzyszkolny Konkurs pt. „Anioły, aniołki, aniołeczki”

konkurs_anioly

Cele konkursu:

 • rozwijanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci,
 • doskonalenie zdolności manualnych,
 • kształtowanie wrażliwości dziecka i wyrażanie przeżyć estetycznych w celowych działaniach,
 • prezentowanie ciekawych technik,
 • nawiązanie współpracy koleżeńskiej i wymiana doświadczeń pedagogicznych,

Warunki uczestnictwa:

 1. Przedmiotem konkursu jest anioł przedstawiony w formie przestrzennej figury, lub płaskiej wykonany dowolną techniką, nawiązujący formą, kolorem, lub elementem do wybranego kraju .
 2. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace indywidualne.
 3. Z jednej placówki prosimy wybrać 15 prac i opisać czcionką Arial 12 po prawej stronie w widocznym miejscu:
  •  imię, nazwisko
  • klasa, szkoła, adres, telefon
  • nauczyciel prowadzący
 4. Zabezpieczone prace wraz z kartą zgłoszeniową proszę dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego do dnia 7 stycznia 2014r.
 5. Prace konkursowe stają się własnością organizatorów i mogą być prezentowane na wystawach.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – II oraz klasy III – IV

Rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy aniołówbodbędzie się w Oddziale dla Dzieci Młodzieży WiMBP w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego w dniu 14 stycznia 2014r. o godzinie 8.30.

Laureatów powiadomimy telefonicznie.

Zapraszamy serdecznie i życzymy sukcesów!

Organizatorzy:

Anna Ratowska Szkoła Podstawowa nr 2

Małgorzata Wiciejowska Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5

Related Images:

Skip to content