Próbna ewakuacja

  • dav
    dav
  • dav
    dav

20.11.2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników Szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 9.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w szkolnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do oznakowanych miejsc zbiórki do ewakuacji.
W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.
Po przeprowadzonej kontroli budynku przez strażaków informacja o stanie ewakuacji przekazana została Pani Dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na specjalną lekcję przygotowaną przez naszych „ratowników”- lekcję pierwszej pomocy.

Próbna ewakuacja została przeprowadzona dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nosówce.

Bardzo dziękujemy!

Related Images:

Skip to content