Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce.

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Boguchwała na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 5 lutego 2024 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym Zarządzeniu Burmistrza, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej Im. Wincentego Witosa w Nosówce.

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

lista-uczniow-przyjetych-do-klasy-pierwszej-2023-2024

Informacje ogólne:

  • Z dniem 06.02.2023 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe oraz Zarządzenie Burmistrza Boguchwały z dnia 30 stycznia 2023 r. 
  • Dzieci przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców i wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka. 

Zapisy trwają od 06.02 do 09.03.2023 r. Wypełniony przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosek rekrutacyjny można składać od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć dzwoniąc pod numer telefonu 178716719 lub 178501523.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się ze stroną internetową szkoły.

Dokumenty do pobrania:

SKM_C25823020114320

Rodziców kandydatów do klas I prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami.

Related Images:

Skip to content