SP! SERCE i POMOC

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie klasy czwartej w roku szkolnym 2021/2022

Z radością informujemy, że nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zorganizowanym dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem: SP – to więcej niż szkoła podstawowa!, SP! Serce i Pomoc. Projekt opatrzony jest mottem – słowami św. Jana Pawła II: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Głównym celem projektu „SP! SERCE I POMOC” jest podejmowanie różnorodnych, innowacyjnych działań, które umożliwią uczniom przyszłej klasy czwartej, przyjazne przejście na kolejny etap edukacyjny oraz sprostanie związanym z tym wymaganiom.

Bycie czwartoklasistą wiąże się bowiem, ze spełnianiem oczekiwań wielu nauczycieli, zdobywaniem wiedzy z podziałem na przedmioty, wdrażaniem młodego człowieka do samokształcenia i samodzielnego rozwoju.

Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC kładzie nacisk przede wszystkim na empatyczne zauważenie trudności, jakie napotykają uczniowie na początku klasy czwartej (serce), zrozumienie trudnej sytuacji i podjęcie adekwatnych działań ( pomoc) przez nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia adaptacji do wyższego etapu edukacyjnego. Partnerami projektu są: Dyrektor Szkoły, Wychowawca klasy, wszyscy Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji, Rodzice i Uczniowie. Startujemy od września 2021 r.

Mapa szkół biorących udział w projekcie znajduje się tutaj: https://www.ko.rzeszow.pl/mapa/sp.php Wychowawca klasy IV – Małgorzata Król

Related Images:

Skip to content