Szkolny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Patrona Szkoły – Wincentego Witosa

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska
Wincenty Witos

Pragniesz zademonstrować swój talent recytatorski?
Posiadasz poprawną dykcję?
Kochasz poezję i swoją Ojczyznę?

Weź udział w konkursie recytatorskim w naszej szkole, osiągnij sukces i zdobądź  nagrody!!!

Z okazji Dnia Patrona Szkoły – Wincentego Witosa,  Szkoła Podstawowa w Nosówce

we współpracy z Biblioteką Publiczną w Boguchwale filia  w Nosówce,  organizuje

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej  dla uczniów klas I – VI.

Konkurs  odbędzie się na przełomie października i listopada 2012 roku.

Gwarantujemy duże emocje, prawdziwe wzruszenia, profesjonalne jury i nagrody dla każdego uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 CELE KONKURSU

 

  1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
  2. Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży.
  3. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
  4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
  5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.
  6. Promocja talentów.

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. klasy I – III
  2. klasy IV – VI

2. Uczeń prezentuje dowolny utwór poetycki o tematyce patriotycznej

3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut dla  jednego ucznia.

4. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, zgodność z tematyką  konkursu.

5. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

a.     zrozumienie treści utworu,

b.     naturalność wypowiedzi,

c.     poprawność dykcji,

d.     prawidłową interpretację, w której dopuszczalny jest uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

 

6. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

–   dobór repertuaru,

–   kultura słowa,

–   interpretacja utworu,

–   ogólny wyraz artystyczny.

Udział należy zgłosić  do  22 października 2012 r. u koordynatora  Konkursu  – p. Małgorzaty Król.

Related Images:

Skip to content