Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ALFIK”

„Alfik”
Udział naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ALFIK”
22 listopada 2017 roku uczniowie klas IV -VII wzięli udział Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „ALFIK”.
Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół
podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako
instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia,
samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować
potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty
matematyczne.
Zadania konkursowe wymagają oprócz wiedzy szkolnej, sprytu, wyobraźni i logicznego
kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 7) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy
uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.
Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród
i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.
Uczeń klasy czwartej Kacper Kuźniar otrzymał dyplom wyróżnienie za zajęcie
2. miejsca w województwie podkarpackim, a Zuzanna Ziobro, uczennica klasy
VI za 13. miejsce w województwie.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Related Images:

Skip to content