Uroczysty apel z okazji 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Stanisław August Poniatowski – ostatni król elekcyjny, od początku swych rządów starał się zmieniać słabą Rzeczpospolitą. Napotkał jednak opór zarówno ze strony Rosji, jak i samej szlachty, niechętnej reformom.

Z czasem coraz większa część szlachty zaczęła zdawać sobie sprawę, że zmiany są potrzebne. W 1788 roku rozpoczął obrady w Warszawie Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim.

Najważniejszym osiągnięciem Sejmu Wielkiego było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dokument ten opracowywało wiele osób, wśród nich sam król i jeden z najwybitniejszych reformatorów Hugo Kołłątaj.

Konstytucja była zbiorem praw regulujących funkcjonowanie państwa. Zmieniała ona w sposób zasadniczy całą Rzeczpospolitą. Kraj miał być monarchią parlamentarną, a na tronie miał zasiadać władca dziedziczny. Zlikwidowano tym samym wolną elekcję królów, która wykorzystywana była w XVIII wieku przez sąsiednie mocarstwa jako pretekst do mieszania się w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Usprawniono również działanie sejmu, likwidując zasadę liberum veto. Powołano rząd, który miał wspólnie z królem sprawować władzę. Podjęto też decyzję, że mieszczanie otrzymają niektóre prawa szlacheckie. Konstytucja przyjęta została w sposób entuzjastyczny przez lud zgromadzony na ulicach Warszawy.

Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Starsza od niej była jedynie konstytucja amerykańska, uchwalona w 1787 roku.

Podczas uroczystego apelu, uczniowie naszej szkoły przypomnieli wiele faktów historycznych związanych z tym doniosłym wydarzeniem. Poczet sztandarowy, pieśni związane z Konstytucją oraz piękne recytacje dopełniły wagi i znaczenia tego święta narodowego.

Scenariusz apelu, oprawę muzyczną i plastyczną przygotowały panie: Halina Ignac, Natalia Inglot i Agnieszka Bijoś.

Related Images:

Skip to content