VII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej Nosówka 2012 – zaproszenie

Szkoła Podstawowa w Nosówce

          zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy do udziału w

VII. Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej

Cele konkursu:

a) szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

b) rozwój zainteresowania piosenką o tematyce religijnej dzieci i młodzieży

c) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

d) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,

f)  popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,

g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.

REGULAMIN KONKURSU

 

1.  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Boguchwała.

2.  Szkoła kierująca zgłoszenie może zaproponować maksymalnie czterech uczestników.

3.  W konkursie mogą wziąć udział soliści lub duety.

4.  Wykonawcy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

  • 5 i 6-latki
  • klasy I-III
  • klasy IV-VI.

 

5.  Kryteria oceny.
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
e) przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów.

 

 

6. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00

w Szkole Podstawowej  w Nosówce.

 

7. Zgłoszenia należy przesyłać do19 kwietnia 2012 r. na adres:

 

 

czarnikb@gmail.com lub sp.nosowka@boguchwala.pl

 

8. Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko wykonawcy, wiek,

– nazwę szkoły,

– tytuł utworu,

– imię i nazwisko opiekuna.

 

Serdecznie zapraszamy!

Related Images:

Skip to content