Wyjazd do Markuszowej

thumbnail-php-ffiles-pl-dsc05035-1348084500-jpgwidth1000

Wójt Gminy Wiśniowa, Szkoła Podstawowa w Markuszowej oraz społeczność wsi,  zaprosili przedstawicieli naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym na uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania szkole  Imienia Wincentego Witosa.

W dniu 15 września 2012 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Jolanty Trzeciak i Małgorzaty Król,  udali się do tej malowniczo położonej miejscowości w Gminie Wiśniowa. W skład pocztu sztandarowego weszli szóstoklasiści: Arleta, Sandra, Marcelina, Weronika, Tomasz oraz uczeń klasy piątej –  Hubert.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa  Kazimierza Górnego, który przypomniał postać Wincentego Witosa i zachęcał obecnych do naśladowania jego postawy. „Dla całej społeczności szkolnej i lokalnej to duże i ważne wydarzenie, a patron nie został wybrany przypadkowo. Nasza społeczność ciągle pamięta odwiedziny Witosa w Markuszowej, wiemy jak bardzo zasłużył się dla całej społeczności nie tylko chłopskiej, ale i dla całego kraju. Stąd wybór patrona godnego naśladowania” – mówił Dariusz Data, dyrektor Szkoły Podstawowej w Markuszowej.

Podczas uroczystości została poświęcona także  tablica upamiętniająca wydarzenie związane z nadaniem szkole imienia Wincentego Witosa oraz nastąpiło oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.

Następnie zebrani wysłuchali okolicznościowe referaty i obejrzeli bardzo ciekawy program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.

Po oficjalnych uroczystościach, zaproszeni zostaliśmy na poczęstunek, następnie zwiedzaliśmy wnętrze szkoły z nową sala gimnastyczną.

Cieszymy się, że do grona szkół imienia Wincentego Witosa dołączyła kolejna placówka oświatowa na  Podkarpaciu.

Małgorzata Król

Zdjęcia:  Jolanta Trzeciak

no images were found

Related Images:

Skip to content